POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El present Document de Política de Privacitat estableix els termes en què Peixos Ramon Codina i fills S.L usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d'utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps de informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d'acord amb els termes d'aquest document. No obstant això aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d'acord amb aquests canvis.

Informació que és recollida

El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida

El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d'usuaris, de comandes en cas que apliqui, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l'adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

Peixos Ramon Codina i fills S.L està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Galetes

Una galeta es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar en el seu ordinador, en acceptar aquest fitxer es crea i la galeta serveix llavors per tenir informació respecte al trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les galetes és que amb elles les web poden reconèixer individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat de la seva web.

El nostre lloc web fa servir galetes per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s'elimina de forma permanent. Vostè pot eliminar les galetes en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les galetes ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament, visites a una web. Vostè pot acceptar o negar l'ús de cookies (galetes), però la majoria de navegadors accepten galetes automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les galetes. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pogués contenir en llaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d'acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l'ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li demani omplir un formulari, com el d'alta d'usuari, pot canviar la selecció l'opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l'opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.

Aquesta companyia no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb un ordre judicial.

Peixos Ramon Codina i fills S.L es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

Qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Avis Legal

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure de informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom empresa:  Peixos ramón codina i fills SL
Domini: www.peixoscodina.com
Domicili: c/Sta. Rosa,27 i c/Italia,50 del Masnou 08320
Domicili postal: c/Sta. Rosa,27 08320- el masnou - Barcelona
CIF: B60717493Correu electrònic de contacte:  rosamari

USUARIS:

L’accés i / o ús d’aquest portal www.peixoscodina.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL:

http://www.peixoscodina.com, proporciona l’accés  de informacions, serveis, programes o dades  a Internet propietats de Peixos ramón codina i fills  SL, als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que www.peixoscodina.com ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics propietat de Peixos ramón codina i fills  S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Peixos ramón codina i fills SL, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, peixos ramón codina i fills  S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Peixos ramón codina i fills S.L.  com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Peixos ramón codina i fills S.L.. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Peixos ramón codina i fills SL. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Peixos ramón codina i fills S.L. i L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la web

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Peixos ramón codina i fills S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS:

Peixos ramón Codina i fills SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS:

En el cas que www.peixoscodina.com disposi d’enllaços cap a altres llocs d’Internet, Peixos ramón codina i fills SL. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, s’assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ:

Peixos Ramon codina i fills S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ús.

GENERALITATS:

Peixos ramón codina i fills  S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Peixos ramón codina i fills S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre Peixos ramón ciodina i fills S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les seves dades personals s’incorporaran a fitxers propietat de peixos ramón codina i fills SL compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar-nos., farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, informem que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment. En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a rosamari

 

FAQ

Com es pot comprar?

Via Online (botiga online), Via wasap Telf. 610252338, Via telf. 935404137/935401680

Com es paga?

En el moment de tancar la seva comanda, li damanarem com vol pagar, donant-li la opció de fer-ho en efectiu o bé en targeta, sense demanar-li cap dada bancaria. Li cobrarem en el moment de la entrega de la comanda, i en quan el client comprovi que tot es correcte.

Hi han despeses d’enviament?

No cobrem despeses d’enviament si la comanda supera els 35€ (dintre de la zona establerta de repartiment ). Si la comanda és inferior a 35€, es cobraran 4€ de despeses d’enviament. Per información fora de la zona de repartiment marcada, ens posarem en contacte amb el client

Els preus inclueixen IVA?

Si, tots els preus tenen inclós el IVA

Hi ha comanda mínima?

No hi ha compra mínima. Podeu fer la comanda que vulgueu. Peró si no arriba a 35€, cobrarem 4€ de desplaçament.

Quines zones de repartiment feu?

El Masnou, Teià, Alella, Montgat, Tiana, Premià de mar, Premià de dalt, Vilassar de mar, Vilassar de dalt, Cabrera de mar, cabrils

Si tu no estàs en aquestes zones, ens truques o ens evies wsp 935404197 ó 610252338 i trobarem la manera de fer-te arrivar la comanda.

Quins dies feu el repartiment?

Dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabtes

Quins horaris hi han per el rapartimet?

L’horari es a partir de les 10:30 h. fins les 16:30h. els dimecres, dijous i dissabtes

Els dimarts i divendres, el repartiment será de 10:30 fins les 21:30h.

Sempre ens posarem en contacte amb el client per confirmar l’hora d’arrivada.

Qui i com em porta la comanda?

Nosaltre mateixos portarem la comanda, amb furgonetes preparades per el transport dels nostres productes, i tot el producte envasat en les millors condicions, perqué en cap cas, es trenqui la cadena de fred.

Com se que la meva comanda està feta correctament?

Quan ja hagis comprat, t’enviem un email de confirmació a la mateixa dirección de correu que ens has facilitat en el procés de compra.

 

Quan puc comprar?

Al ser una botiga online, sempre està oberta. Els 365 dies de l’any i les 24 h del dia.

Pots planificar la teva comanda per qualsevol dia de repartiment, i per el mateix dia.

Quan faci la comanda, Quan la tindré a casa?

Mireu dies de repartiment i horaris.

Puc fer comanda online per el mateix dia?

Si. En un marge de 2 h. la tindrás preparada a qualsevol de les nostres botigues fisiques. A l’hora de confirmar la comanda, tens l’opcio d’escollir-ho.

En canvi, si vols que t’ho portem a casa, hauràs de fer la comanda abans de les 13h. si no, passarà automàticament al proper dia hábil.

Sempre ens posarem en contacte amb tu, en quan la teva comanda estigui preparada

On i quan prepareu la meva comanda?

Sempre preparem les comandes a les nostres botigues fisiques. Totes les comandes, les preparem i envasem a l’últim moment de servir-les, així podem garantim la máxima frescor.

Puc planificar la meva compra?

Si. Pots planificar a dies vista. Només cal que indiquis quin dia vols que t’ho entreguem en el final de la comanda

Si compro amb antelacio, em respecteu el preu dels productes que he comprat el dia de la comanda?

Degut a les variacions diaries que moltes vegades ens trobem en la compra del peix, i sobretot en cap de semana,  ens és difícil donar la seguretat que será al mateix preu que el dia que l’has comprat. Per aixó si el preu es més car ens posarem en contacte amb tu.

Pot variar el preu final de la meva comanda?

Si. Com ja sabeu, el pes exacte no el sabrem fins que pesem el peix en el moment de fer la teva comanda. Es per aixó, que en quan la tinguem preparada ens posarem en contacte amb tu, per dir-te quin es el import. Teniu en compte, que si el preu supera el total que figura a la vostra comanda, ens posarem en contacte amb vosaltres.

 

Puc recuperar les meves comandes anteriors?

Si. Has d’anar……..

Trobaré els mateixos preus que a les botigues físiques?

En regla general si. Peró hem de dir, que el peix, no sempre el podem comprar al mateix preu. La manera de funcionar en la compra del nostre producte, i sobretot si es comprat a la llotja, pot variar, depenent, si ho has comprat a un armador o un altre, si es comprat a una hora o un altre, si varia un mica el calibre.

Política de cookies

POLÍTICA DE COOKIES

 

Peixos Ramon Codina i fills S.L. informa sobre el uso de las cookies en sus páginas web.

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipo de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros. Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes. Finalmente, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad enfocada al comportamiento del usuario. Para más información al respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Algunas cookies son estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.
Si se desactivan las cookies analíticas, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma gratuita muchos contenido.

Cookies utilizadas en la web

 

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en esta web así como su tipología y función:

cookies Información (*) finalidad Output
COOKIES PROPIAS
Estrictamente necesarios Son cookies de sesión y registro, datos para distinguir los usuarios registrados con permisos para acceder a la intranet de los usuarios sin permisos. Gestión del registro.
Prestar servicios de la sociedad de la información solicitados por el usuario y conforme a los términos y condiciones aplicables.
N/A

COOKIES DE TERCEROS

Analíticas Google Analytics Servicio de analítica web desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar las cookies de este servicio. A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad en la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de esta web. Ver
Redes Sociales Facebook
Twitter
Plugins que conectan a sus redes sociales y que utilizan scripts de los dominios de fuera de la web de Borama Servicios. Debe tener en cuenta que estos sitios son propensos a la recopilación de información sobre su navegación por Internet, incluyendo el lugar de Borama Servicios. Si hace clic en cualquiera de estos botones, estos sitios inscribirán esta acción y sólo podrán utilizar esta información. En algunos casos, si está conectado en sus servicios, estos sitios se registran el hecho de que usted está visitando el sitio web de la Universidad, y las páginas específicas que se encuentra, aunque no hace clic en el botón. Usted debe verificar las respectivas políticas de privacidad y de cookies de cada uno de estos lugares para ver exactamente cómo utilizan su información y para averiguar cómo desactivar esta función, o eliminar, esta información Facebook:Ver
Twitter: Ver
       

 

DESACTIVACIÓN de cookies (**)

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la configuración del navegador, tales como:

·

Chrome, siguiendo las instrucciones en el enlace siguiente: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Explorer, siguiendo las instrucciones en el enlace siguiente: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, siguiendo las instrucciones en el enlace siguiente: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, siguiendo las instrucciones en el enlace siguiente: http://support.apple.com/kb/ph5042
los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la cookie que se trate (estos sistemas pueden comportar que se instale en su equipo una cookie “de rebote” para que funcione su elección de desactivación)
otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación, como Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statementhttp://www.ghostery.com/faq).

 

Peixos Ramon Codina i fills S.L. no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de terceros incluidas en esta política de cookies.